+48 503 837 003

info@golfspa.pl

aktualności

12.10.2020

Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemi COVID-19

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO Woj. Dolnośląskiego 2014-2020 przyznał nam finansowane w związku z skutkami epidemi COVID-19.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO Woj. Dolnośląskiego 2014-2020 przyznał nam finansowane w związku z skutkami epidemi COVID-19 w konkursie horyzontalnym RPDS.01.05.01-02-0942/20